ZS – prezentacja Szczecina i Pomorza Zachodniego na ESK Wrocław 2016.

24 czerwca 2016 r. Miasto Szczecin i Urząd Marszałkowski podpisało porozumienie dotyczące kulturalnego udziału mia- sta i regionu w projekcie Koalicja Miast Wrocław ESK 2016. Na mocy porozumienia został wybrany operator przedsię- wzięcia, którym jest Stowarzyszenie MiastoHolizm. Dziś działając w jego imieniu pragnę wyrazić radość i pełne szczęście wynikające z możliwości stworzenia reprezenta- tywnej, zdolnej i wyjątkowej grupy twórców, którzy w dniach 17-19 czerwca zaprezentują się we Wrocławiu na Wzgórzu Polskim i w kilkunastu punktach przestrzeni miejskiej. Pro- jekt dedykowany wizycie w Europejskiej Stolicy Kultury roku 2016 przyjął tytuł „ZS”, aby także w warstwie symbolicznej łączył twórcze siły miasta i województwa.

Projekt ZS to nie tylko jednak prezentacja twórców, to cały szereg spektakularnych działań mających na celu zwrócenie uwagi Wrocławia i koalicjantów z innych miast na Szczecin i Pomorze Zachodnie. W tym celu m.in. stworzyliśmy koncepcję czarnego kontenera, który powstały w Szczecinie we Wrocławiu prezentować się będzie zjawiskowo i okazale. Nadrzędną ideą kontenera jest nawiązanie do portowej tradycji regionu i uczynienie z tejże lajt motywu zdarzenia.

Kontener, który powstaje w oparciu o pracę artystów, rze- mieślników, ale i dizajnerów oraz inżynierów będzie jednocześnie kinem, galerią, sceną i przestrzenią na warsztaty, w której zaprezentują się niezależni twórcy i szereg instytucji kultury. Co więcej po dolnośląskich obchodach kontener powróci na Pomorze Zachodnie, gdzie stanie się bohaterem największych wydarzeń kulturalnych już teraz wpisujących się w kalendarz zarówno Miasta jak i Województwa. Wiemy, że pojawi się m.in. w ramach festiwalu inSPIRACJE a także na kilku kluczowych wydarzeniach na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Już teraz partnersko działają z nami: Akademia Sztuki,Teatr Polski, Szczecińska Agencja Artystyczna, 13 Muz, ZUT a lista ta z dnia na dzień poszerza się o nowych przyjaciół. Pewni co do jakości przedsięwzięcia oraz kolejnych propo- nowanych przez Stowarzyszenie MiastoHolizm pragniemy zaprosić Państwa do współpracy przy jedynym takim wydarzeniu w Polsce, czyli prezentacji Szczecina i Po- morza Zachodniego w projekcie Koalicja Miast Wrocław Europejską Stolicą Kultury 2016.

Stowarzyszenie MiastoHolizm
Monika Petryczko
Prezes Stowarzyszenia