Rozmowy o kulturze na Zamku

Kultura jest w ciągłym ruchu, zmienia się, wywołuje, inspiruje wpływa, bawi. Ma swoją nieza- przeczalną moc, która jest nam potrzebna. W ramach kontynuacji działań Szczecina i Pomorza Zachodniego we Wrocławiu w czasie prezentacji na ESK 2016 odbyło się, w poszerzonej, międzynarodowej formule, forum na rzecz kultury. Prelekcje, rozmowy i szczegółowe analizy obecnej kondycji kultury w formie stolikowych warsztatów zostały poszerzone o gości z Berlina i Warszawy, tak, aby z perspektywy europejskiej spojrzeć szerzej na zagadnienia.

Tematy forum:
1. Czy jest szansa i potrzeba stworzenia nowych form „mierzenia” kultury,
tak aby mócporównywać efektywność organizacji kultury w PL?
2. Kwestie formalno-prawne – co działa, co zawodzi? Wymiana doświadczeń.
3. Nowe formy funkcjonowania w kulturze w miastach a możliwe formy jej organizowania. 4. Jakimi narzędziami programować kulturę i jak sprawdzać, czy oferta zaspokaja potrzeby mieszkańców?

Sekcja moderatorów:
Magdalena Małachowska – Centrum Przemysłów Kreatywnych Akademii Sztuki Paulina Ratajczak – Fundacja Las Sztuki, galeria dla dzieci Tworzę Się! Marek Sztark – Koordynator projektu „Dolny Śląsk”
NIEkongres Animatorów Kultury.
Sebastian Gojdź – Dyrektor Biura Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego w Brukseli

Województwo Zachodniopomorskie było współorganizatorem Wydarzenia.