Polish Design Island

Polish Design Island to pionierski festiwal prezentujący najciekawsze obiekty dizajnerskie z Polski. Założeniem projektu jest niekonwencjonalna ekspozycja starannie wyselekcjonowanych produktów w miejskich przestrzeniach stolic europejskich. PDI wyróżnia także kompaktowość polegająca na umieszczeniu przedmiotów w czarnym, ekskluzywnie prezentującym się kontenerze morskim. Wnętrze kontenera zaaranżowane na kształt „pokoju”, w którym swoją funkcjonalność i artyzm znaczyć będą wybrane produkty stanowić będzie rodzaj wyspy dla przedmiotów. Jednocześnie też sam kontener będzie funkcjonował w roli przybysza – wkraczającego na „wyspę” miast.

Polish Design Island to współpraca 7 regionów Polski:

Dolnośląskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Lubelskiego, Łódzkiego, Warmińsko-Mazurskiego, Świętokrzyskiego, Zachodniopomorskiego.

Nad wyborem obiektów czuwała, kurator wystawy, Małgorzata Czyńska a nad kształtem ekspozycji Ewa Kaziszko z MOTIF STUDIO. Wydarzenie koordynuje Biuro Regionalne Województwa Zachodnio- pomorskiego w Brukseli wraz ze Stowarzyszeniem MiastoHolizm, które na rzecz wydarzenia m.in. udostępnia rzeczony kontener.

Stacja Bruksela 8.09 – 18.09.2016 / Dizajnerski festiwal odbywać się będzie w europejskiej stolicy w dniach 8.09 – 18.09.2016 roku na Placu Św. Katarzyny i stanowić będzie integralną część Brussels Design September. Wernisaż połączony z 3D mappingiem, oprawą muzyczną oraz z towarzyszeniem gości specjalnych wydarzenia odbędzie się 08.09.2016 o godz. 20.00.

Stacja Szczecin 22.09. – 25.09.2016 / Po europejskich wojażach kontener wypełniony dizajnerskimi obiektami wróci do Szczecina, aby tu w formie emanacji wydarzenia zaprosić szczecinian na wernisaż, spotkania, prelekcje oraz warsztaty w zakresu tworzenia nowych jakości także przez seniorów. Wernisaż połączony z audio-wizualnymi atrakcjami odbędzie się 22.09.2016 o godz. 20.00 nad Odrą.

Wydarzenie objęte zostało Honorowym Patronatem Ambasady RP i Instytutu Polskiego w Brukseli a edycja szczecińska zorganizowana i wsparta przez Miasto Szczecin.