Projekt Radio Dialog

Zaglądając w historyczny wir działań Stowarzyszenia MiastoHolizm nie sposób nie zauważyć szeroko zakrojonej aktywności na rzecz propagowania idei zdrowego życia. Realizując cele statutowe Stowarzyszenia udało się we współpracy z Wydziałem Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego przeprowadzić szereg spotkań na antenie radiowej. Całość nosiła nazwę „Radio Dialog” i koncentrowała się głównie na przekazywaniu treści o charakterze profilaktycznym. Obok szerzenia idei zdrowego trybu życia na częstotliwości 94.40 FM, z pomocą specjalistów, udało się podnieść tematy uzależnień, współuzależnień i zagrożeń, które w codziennym życiu napotyka obywatel tzw. nowoczesnego społeczeństwa.

Zrzut ekranu 2016-03-26 o 18.17.52 Zrzut ekranu 2016-03-26 o 18.18.02