MiastoHolizm

Stowarzyszenie MiastoHolizm specjalizuje się w działalności prospołecznej, kulturalnej, integracyjnej i wszelkiej mającej na celu wyrównywanie dostępu do wiedzy, nabywania umiejętności i zwalczania skutków wykluczenia społecznego, przeciw któremu również prowadzi aktywne działania.

Najważniejsze pola aktywności stowarzyszenia to:
– działalność na rzecz budowania nowoczesnego i wykształconego społeczeństwa oby-watelskiego,
– przeciwdziałanie patologiom zdrowia psychicznego i fizycznego,
– kształtowanie postaw poszanowania ludzkiej godności oraz zachowań tolerancji i sza-cunku do innych,
– upowszechnianie i ochrona prawa kobiet oraz działa na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
– przeciwdziała wszelkim formom dyskryminacji i wykluczeniom społecznym oraz wspiera działania o takim charakterze, zwłaszcza poprzez szeroko rozumianą profilaktykę, czyn-ności zapobiegawcze i redukujące skutki, – propaguje wszelkie inicjatywy eliminujące język nienawiści.

Stowarzyszenie działa w Polsce, głównie na terenie Województwa Zachodniopomorskie-go.

What do you think?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *