Partnerzy

Z radością przedstawiamy organizacje pozarządowe realizujące podobne lub zbliżone cele statutowe. Większość ze stowarzyszeń, fundacji, nieformalnych grup pracuje nad poprawą jakości życia w Szczecinie, zarówno na płaszczyźnie kulturalnej, edukacyjnej, jak i komunikacyjnej.

Wśród partnerów MiastoHolizmu znaleźć można przede wszystkim miłośników Szczecina oraz wszelkich przejawów aktywnego życia w społeczeństwie. MiastoHolizm nawiązuje współpracę także z podmiotami gospodarczymi, instytucjami oraz szczególnie wrażliwymi na kształtowanie nowoczesnego społeczeństwa obywatelami. Ponadto Stowarzyszenie MiastoHolizm jest otwarte na wszelkie inicjatywy, których celem jest: działalność prospołeczna, kulturalna, integracyjna i wszelka mająca na celu wyrównywanie dostępu do wiedzy, nabywania umiejętności i zwalczania skutków wykluczenia społecznego.

What do you think?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *