Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dobry kurs dla Pomorza Zachodniego

By Monika Petryczko, 16 października 2017

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dobry kurs dla Pomorza Zachodniego

Jeszcze w tym roku Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zaplanował 2 kolejne konkursy dla  przedsiębiorców działających w regionie.

W przypadku działania 1.1 będzie można pozyskać dofinansowanie na projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej. Przewidziane jest tu finansowanie badań przemysłowych
i eksperymentalnych prac rozwojowych, które realizowane są zarówno samodzielnie przez przedsiębiorstwa, jak i w ramach partnerstwa naukowo-przemysłowego. W tym ostatnim przypadku liderem musi być firma, a partnerem jednostka naukowa.

Działanie 1.2 ukierunkowane jest zaś na rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach. Celem tego działania jest zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw poprzez inwestycje w infrastrukturę badawczo- rozwojową. Założeniem działania jest wybór takich projektów,  które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia  tego celu. Nabory  zostaną ogłoszone już 30 listopada 2017 r.


Do przedsiębiorców kierowana jest też oferta edukacyjna. Na szkolenia, kursy, studia podyplomowe, doradztwo oraz inne usługi w rozwój kadr otrzymać można od 50 do 80% dofinansowania kosztów. Przedsiębiorcy mogą szukać szkoleń, na które chcieliby otrzymać środki na stronie Bazy Usług Rozwojowych www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl. Następnie zgłosić się do jednego z 3 operatorów w regionie. Są to: Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP), Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego SA (ZARR SA) i Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego SA (KARR SA).

Z Funduszy Europejskich w tym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 można skorzystać na dwa sposoby: przygotowując własne projekty (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) lub uczestnicząc w projektach realizowanych przez innych (osoby fizyczne). To drugie rozwiązanie dotyczy przede wszystkim możliwości podniesienia swoich kwalifikacji, uzyskania pomocy w radzeniu sobie na rynku pracy lub otrzymania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Wszelkie informacje na temat RPO WZ znajdują się na stronie www.rpo.wzp.pl Wszystkie możliwości wsparcia, zarówno dla osób fizycznych, jak i dla firm znajdują się w Wyszukiwarce Dotacji (ikona Znajdź dofinansowanie). Alternatywą dla informacji znajdujących się na stronie internetowej jest bezpośrednia rozmowa z doradcą w jednym z pięciu Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zlokalizowanych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie (GPI FE)
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Kuśnierska 12B , tel. 800 34 55 34, 91 43 29 432, 433, 435gpi@wzp.pl

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie (LPI FE)
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Al. Monte Cassino 2, tel. 94 31 77 405, 407, 409lpi-koszalin@wzp.pl

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach (LPI FE)
Starostwo Powiatowe w Pyrzycach,
ul. Lipiańska 4, tel. 91 88 11 302, 303, lpi@pyrzyce.pl

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gryficach (LPI FE)
Starostwo Powiatowe w Gryficach
Plac Zwycięstwa 37, tel. 91 38 48 486, 489, lpi@gryfice.pl

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gryficach (LPI FE)
Starostwo Powiatowe w Szczecinku
ul. 28 lutego 16, tel. 94 37 29 250, 247, lpi@powiat.szczecinek.pl

!!! Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w sobotę, 21 października w godz. 10.00 – 14.00 do odwiedzenia stoiska Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Szczecinie, które będzie uruchomione na terenie odbywania się Polish Design Island !!!

What do you think?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *